K

 

 

 

 

Forside 

Foredrag & byvandringer

Bøger

Historier & fotos

Baggrund

Byvandringer: København

Forlaget Tyra

Slagtergårdene på Vesterbro

Kalender

Byvandringer: Vesterbro

Gader og mennesker bind 1 

Historier fra Vesterbro

Priser  

Byvandringer/foredrag: Christianshavn

Gader og mennesker bind 2

Industriartikler

Links

Byvandringer/foredrag: Slotsholmen & Bremerholm

Istedgade. Porten til Vesterbro

Københavnske myter & løgne

Folkeuniversitetet

Kanalrundfart: Det usynlige København

Publikationer & e-bøger

Malerier & tegninger

TV, film & radio

 

 

 

Historiequizzen

Foredrag: København

Børnebøger:

Børn:

Foredrag: Vesterbro

København. Byen bag voldene

Byvandringer/foredrag

Sweetdeal-byvandringer:

 

Tidsdetektiverne

Børnesider: Monstre og magi

Ruinerne under Christiansborg

Åbne ture: med ledige pladser 

Tidsdetektiverne´s hjemmeside

 

 

 
     

Fabelagtige, fantastiske & finurlige fortællinger om Københavns historie

Byvandringer med bid og humor

 

 

 

Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København

- Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København

 

Af Hanne Fabricius

2007 / 2018 (e-pub)

 

Køb bogen

Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan købes som e-bog.

 

E-bøger:

Køb mine e-bøger her:

https://tyra.ebog.dk/

&

www.saxo.com/dk/gader-og-mennesker-i-middelalderens-og-renaessancens-koebenhavn-slotsholmen-bremerholm-og-ny-koebenhavn_epub_9788799774449

 

Følg TYRA på facebook:

www.facebook.com/www.tyra.dk/notifications/

 

 

Find og læs bogen på Storytel & e-bogsreolen

 

 

Bogen fortæller om Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København (kvarteret nord for Kongens Nytorv) før de store brande i 1728 og 1795 - områder, som alle har forbindelse til byens maritime liv.

 

Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630´erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. I andre afsnit beskrives orlogsværftet på Bremerholm fra omkring 1500, Absalons Borg og Københavns Slot samt Christian 4.s imponerende Tøjhushavn på Slotsholmen.

 

Ligesom bind 1 bygger nærværende bind på en grundig research af de skriftlige og arkæologiske kilder til Københavns historie og er alene min tolkning af disse. En kort beskrivelse af kildetyperne kan læses i bind 1.s indledning. Bogen er bygget op som en collage, hvor de skriftlige og arkæologiske kilder suppleres med datidens beretninger.

 

Bogen er inddelt i tre kvarterer, og da tanken er, at man skal kunne læse hvert kvarter som en selvstændig enhed, kan der visse steder forekomme gentagelser og overlapninger. Kvartererne er følgende: Slotsholmen, Bremerholm og området udenfor Østervold, dvs. Ny-København.

 

De geografiske inddelinger er mine egne, og de har alle det til fælles, at de ligger uden for den gamle middelaldervold, men inden for Christian 4.s ydre fæstningslinjer og vender mindst en side ud mod havnefronten. I et selvstændigt kapitel beskrives havnen omkring de tre områder.

 

Bogen er krydret med tekst- og faktabokse samt nye og gamle fotos, stik, malerier, kort og helt nykonstruerede tegninger af Absalons Borg og Københavns Slot udført på grundlag af 1707-opmålingen og de arkæologiske udgravninger.

 

Det skal pointeres, at det ikke er en akademisk publikation, men en populærvidenskabelig bog, og derfor findes der ikke et noteapparat i bogen. I stedet har jeg søgt at skrive kilderne ind i teksten, da jeg mener, at ikke-akademiske publikationer også har krav på et ordentligt forstudium. Det privilegium skal de akademiske publikationer og læsere af disse ikke have eneret på.

 

Skulle man som læser være interesseret i at undersøge kilderne, kan man finde mange af de skriftlige kilder på hjemmesiden www.eremit.dk under årstallet i Københavns Diplomatarium.

Desuden kan de arkæologiske kilder blandt andet kan findes i Københavns Bymuseums arkæologiske arkiv. Bagerst i bogen findes en fyldig litteraturliste og links til relevante hjemmesider.

 

I bind 1 var der masser af beskrivelser af de mennesker, som boede i datidens København. I dette bind fylder de ikke så meget. Det skyldes simpelthen de områder, som bogen beskriver. For her er det det  maritime og kronens besiddelser, som er det herskende. Hvor gerne jeg end har villet det, så kan jeg ikke få datidens mennesker til at dukke op ud af det blå.

 

Aschehoug Forlag. Forlagsredaktion: Per Kølle og Stig Nielsen 2007

Omslag og grafisk tilrettelægning: Lykke Ingeborg Mitchell, IC Design. Kontakt: Lykke@ic-design.dk

 

 

Foredrag & Byvandringerne med relation til bogen

Se: Foredrag: København  

 

Køb bogen

Bogen er udsolgt fra forlaget. Men den kan købes som e-bog og lånes på e-bogsreolen og Mofibo

 

Kontakt: hanne@tyra.dk for yderligere oplysninger bogen.

   

 

Anmeldelser

Historie Oline: www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gader_mennesker_2.htm

 

 

Lektørudtalelse

af lektør: Hans Michelsen, Dansk BiblioteksCenter

 

Anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig til læsere med særlig interesse for renæssancens København, men kan også læses som en bog om livet. Den omhandler Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København.


Beskrivelse
Bogen skildrer de kvarterer, der har med Københavns maritime liv at gøre, fx Nyboder, der opstod i 1630'erne, da den nye Østervold blev anlagt og orlogsværftet på Bremerholm. Middelalderbyens historie beskrives især før de store brande i 1728 og 1795, og der illustreres rigt med gengivelser af akvareller, stik, opmålingstegninger, gamle og nye fotos, og dér, hvor det letter forståelsen, gengives fotos fra middelaldercentret på Bornholm, bl.a. med rekonstruktioner af middelalderhuse. Undervejs fortælles små interessante historier om de mennesker, der levede i husene. Hvert afsnit indledes med et udsnit af Resens smukke, men ikke helt pålidelige, kort fra 1674, og hvis man mister overblikket kan det vedføjede bykort bagest i bogen hjælpe læseren på rette vej. Fabricius er arkæolog og forfatter.


Sammenligning
Dette er den anden af i alt tre bøger om gader og mennesker i København. Bogen supplerer desuden den righoldige københavnerlitteratur.


Samlet konklusion
I denne rigt illustrerede og fint gennemresearchede bog fortælles om renæssancens københavnske kvarterer og gader. Det er en flot tilrettelagt bog med en opdeling i kvarterer, der gør det muligt at benytte den som forberedelse til egne byvandringer eller blot til lystlæsning med tilhørende gåtur i lænestolen.

 

Læs uddrag af bogen her

 

Klik på den enkelte side, så åbnes den i et større billede. Og brug forstørrelsesglasset på skærmen til at gøre teksten større.

 

 

Nye rekonstruktionstegninger

Idé og tekst Hanne Fabricius.

Tegninger Lykke Ingeborg Mitchell

 

Absalons Borg ca. 1200        Københavns Slot ca. 1400

           

 

 

Se bind 1

 

 

Udkom i en nyrevideret udgave dec. 2017 på forlaget TYRA:

Læs mere:

Gader og mennesker bind 1 

 

 

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev: hanne @ tyra.dk

 

Ophavsret / Copyright:

Fotos & informationer må ikke ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed uden skriftlig tilladelse.

Det gælder bl.a. i forbindelse med undervisning, foredrag, bøger, artikler, andre hjemmesider m.m.

Hvis der bruges materiale i ikke-kommercielt øjemed, skal der altid indsættes en link til denne hjemmeside.

 

”Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt

med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”

 

This site is designed and maintained by Hanne Fabricius © - Please do not copy or download anything whithout my permission.

                         Webmaster & Copyright: Hanne Fabricius 2008-2018