K

 

 

 

 

Forside 

Foredrag & byvandringer

Bøger for voksne

Børn

Historier & fotos

Baggrund

Byvandringer: København

Istedgade. Porten til Vesterbro

Børnesider 

Slagtergårdene på Vesterbro

Kalender

Byvandringer: Vesterbro

Gader og mennesker bind 1 

Børnebøger:

Historier fra Vesterbro

Priser  

Foredrag: København

Gader og mennesker bind 2

Øgledronningens forbandelse

Links

 

Foredrag: Vesterbro

Publikationer & e-bøger

Tidsdetektiverne  

Industriartikler

Folkeuniversitetet

Kanalrundfart: Det usynlige København

 

København. Byen bag voldene

Københavnske myter & løgne

TV, film & radio 

Åbne ture: med ledige pladser

Forlaget Tyra

 

 

Historiequizzen

 

Bøger & brugte bøger til salg

Byvandringer/foredrag

Malerier & tegninger

 

 

Sweetdeal: Fra Gammel Strand...

 

Skoler & institutioner

 

Tilmeld dig mit nyhedsbrev:

Send en mail til: hanne @ tyra.dk

 

 

 

 

 

Retur til forrige side

 

LITTERATURLISTE:

     Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København - Slotsholmen, Bremerholm og

     Ny-København - København 2007

 

Andersen, C.C. 1902. Kjøbenhavns Slot. København.

Barfod, J. H. 1983. Christian IV's Nyboder. Maritim Kontakt nr. 5.

Barfod, J. H. 1990. Flådens fødsel. København. Marinhistorisk Selskabs skrift nr. 22. København.

Barfod, L. Hoffman & J. C. Balling Jensen 1992. Bogen om krudt. Fordums krudtværker i Norden og folkene bag dem. København.

Bering Liisberg, H.C. 1901. København i gamle dage og livet i København. København.

Bisgaard, L. 1989. “Det saa kaldede Kiøbenhavns Vartegn”, Christian IV’s monument i Københavns havn. Historiske Meddelelser om København 1989.

   København. 7-42.

Black, M. 1992. The Medieval Cookbook. London.

Bolværker – fra middelalderen og nyere tid. Indlæg fra et seminar af Næstved Museum 24. maj 2002. Red. T. Roland. Næstved Museum 2005.

Dahl, B. Westerbeek 1991. Hoffmanns og Byssers opmåling af København. Historiske Meddelelser om København 1991. 7-31.

Danmarks Kirker. København, bd. 5. Christiansborg Slotskirke og kirkerne på Københavns Slot. København 1983.

Danmarks Kirker. København, bd. 6. Forsvundne kirker i København. København 1987.

Danmarks Kirker. København, bd. 6. Projekterede kirker 1600-1750. København 1988.

Dansk Søfartshistorie indtil 1588 bind 1. Fra stammebåd til skib. J. Bill, B. Poulsen, F. Rieck og O. Ventegodt. København 1997.

Deggim, C. 2005. Hafenleben in Mittelalter und früher Neuzeit. Seehandel und Arbeitsregelungen in Hamburg und Kopenhagen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert.

   Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums. Band 62. Bremerhaven und Hamburg.

Dyrbye, M. 1992. Træk af enevældens teaterliv før 1748. Belyst ved eksempler fra bydelen Ny København. Historiske Meddelelser om København 1992. 82-108.

Engberg, N. 2006. Engelsborg – et befæstet orlogsværft på Slotø i Nakskov Fjord. Nationalmuseets Arbejdsmark 2006. København. 115-133.

Engqvist, H. H. 1949. Borgerlige bygningstyper. I: København fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig udvikling til 1840. København. 43-56.

Engqvist, H. H. 1949. Borgerhuse i København. København Før og Nu, bind 1. København. 59-84.

Engqvist, H. H. 1968: Fire små huse i Helsingørgade. Tilegnet Mogens Koch. Redigeret af Axel Thygesen. Festskrift udgivet i anledning af Mogens Kochs 70 års

   fødselsdag 2. marts 1968. 147-159.

Engqvist, H. H. 1978. Københavnske borgerhuse 1600-1650. Historiske Meddelelser om København 1978. København. 71-139.

Engqvist, H. H. 1992: Møntmestergården i Borgergade. Bygnings Arkæologiske Studier 1992. København. 23-52.

Erslev, K. 1889. Naar blev København Danmarks Hovedstad? “Tilskueren” 1889. 311-320. I: Historiske Afhandlinger 1937, Bd. I. 135-144

Fabricius, H. 1999. Development of Town and Harbour in medieval Copenhagen. I: Maritime Topography and the Medieval Town. Publications from the National

   Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 3, Copenhagen. 221-236.

Fabricius, H. 1999. Københavns topografiske udvikling indtil 1300. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1998. København.

Fabricius, H. 2006. Gader og mennesker i middelalderen og renæssancens København. Inden for middelaldervolden. København.

Fabricius, K. 1917. Et besøg i Danmark for 350 Aar siden. I: Vor Fortid 1917: sp. 193-206, 241-54, 265-78. København. (Bernhardt Wusenbencz).

Før og Nu. Historisk, topografisk Tidsskrift. Bind 1-9: 1915-1923. Supplement 1924-25. Zachariae (udg.) København.

Geddes Kort 1757. Stadskonduktøren i København 1690 - 6' Oktober 1940. København 1940.

Grandjean, L.E. 1945. Søkortets Stednavne. Søfartens Bibliotek.

Grinder-Hansen, P. 1987: Christian IV's “runde” kirke, S. Anna Rotunda. Bygnings Arkæologiske Studier 1987. København. 89-103.

Guide til Københavns befæstning. 900 års befæstningshistorie. Red. P. Thorning Christensen. København 1996. Se under links.

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 6, 1400 - 1500, af Troels Dahlerup. København

 

Heiberg, S. 2006. Christian 4. – en europæisk statsmand. København.

Hertz, J. 1991. Bisp Peder Jensen Lodehats kapel på Gjorslev. Bygnings Arkæologiske Studier 1991. København. 13-20.

Hertz, J. 1992. Gjorslev, en borg i korsets tegn. Nationalmuseets Arbejdsmark 1992. København. 190-207.

Hertz, J. 1996. Absalons Borg ved Havn. I: Absalon fædrelandets fader. Red. Frank Birkebæk, Tom Christensen, Inge Skovgaard-Petersen. Roskilde 1996. 176-194.

Historien om syv huse. En bygningsundersøgelse i Ny-København. København 1992.

Historiske Huse i det gamle København. Nationalmuseet 1972.

Housted, E. 1994. Fattig-Holm. Tre guldalderskæbner. København.

Huitfeldt, A. 1597-1604. Danmarckis Rigis Krønnicke. Genoptrykt i København 1976-78.

Hvidt, K., S. Ellehøj & O. Norn (ed.) 1975. Christiansborg Slot. København.

Jacobæus, Holger, 1673. Haffnia (København 1673). I: Rejsedagbog 1671-92. Udg. af Vilh. Maaar 1910. København. 35-71.

Jørgensen, A. Nørgård 1997. Sea defence in Denmark AD 200-1300. I: Nørgård Jørgensen, A. & B.L. Clausen (eds.). Military Aspects of Scandinavian Society in a 

   European Perspective, AD 1-1300. Publications from the National Museum Studies in Archaeology & History Vol. 2. Copenhagen.

Kjær, B. 2006. Renæssancens byer. Braun og Hogenbergs gengivelser af danske byer fra 1500- og 1600-tallet. Den Gamle By skriftrække bind X.

København fra Bispetid til Borgertid. Byplanmæssig udvikling til 1840. København 1949.

København FØR OG NU. Bd. I-VI. Red. S. Aakjær, M. Lebech & O. Norn. Under medvirken af C. A. Jensen. København 1947-1950.

København før og nu - og aldrig. Bd. 1-13. Red. B. Bramsen. København. 1987-1993.

Langberg, H. 1992. “Bülches gård, som mønten nu er”. Københavns Mønt 1672-1749. Historiske Meddelelser om København 1992. 7-36.

Lemée, C. 2006. The Renaissance Shipwrecks from Christianshavn. An archaeological and architectural study of large cargo vessels in Danish waters, 1580-

   1640. Ships and Boats of the North 6. Roskilde,

Liebgott, N.K. 1989. Dansk middelalderarkæologi. København.

Lind, H. D. 1889. Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm. København.

Linde, Borup, & Hassø, 1929: Vor gamle Hovedstad. København.

Lorenzen, V. 1930. Haandtegnede Kort over København 1600-1600. København.

Mortensen, M. H. 1999. Dansk Artilleri indtil 1600. Tøjhusmuseets skrifter 14.

Moryson. Et engelsk Rejseindtryk af Danmark fra 1593 af Fynes Moryson ved W.R. Prior. I: Arkiv og Museum 1912-15, Bd. 5. Kjøbenhavn. 45-58.

Orgier, Charles 1634. Det store Bilager i Kjøbenhavn 1634.

Olafsson: Islænderen Jon Olafssons oplevelser som bøsseskytte under Christian IV. Nedskrevet af ham selv. I: Memoirer og Breve 1966. København.

Pontoppidan, E. 1760. Origines Hafnienses eller Den Kongelige Residens-Stad Kiøbenhavn. Kiøbenhavn. Genoptrykt i København 1973.

Ramsing, H. Utke 1940. Københavns Historie og Topografi i Middelalderen. Bd. I-III. København

Rosenkjær, H. Nielsen 1906. Fra det underjordiske København. Geologiske og historiske Undersøgelser. København

Roskildebispens Jordebog. I: Danske middelalderlige regnskaber 3. rk. 1. bd. Roskildekirkens jordebøger og regnskaber, ed. C.A. Christensen. København 1956.

Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Danmarkshistorien bind 2. Latinsk tekst udgivet af K. Friis-Jensen. Dansk oversættelse ved P. Zeeberg. Det Danske Sprog-

   og Litteraturselskab & Gads Forlag. København 2005.

Sjællandske Krønike. Oversat og kommenteret af R.A. Olsen. Højbjerg 1981.

Svenska medeltidens rimkrönikor I. Udg. af G. E. Klemming. Stockholm 1866.

Waghenaer, Lucas Jansz 1584-85. Spieghel der Zeevaerdt. Theatrum Orbis Terrarum Ldt. Series of atlases and facsimile, 1. series, vol. 4. Leyden 1584. Reprint

   Amsterdam 1964.

Waghenaer, Lucas Jansz 1588. The Mariners Mirror. London.

Wolf, Jens Lauritsøn, 1654. Kiøbenhavn. I: Encomion Regni Daniæ. Kiøbenhavn. 139-162.

Wusenbencz, Bernhardt 1567. Danmark i Aaret 1576. En fuggersk Agents Indberetninger. Danske Magazin 1916, 6 Rk., Bd. 2: 1-27.

Zesterfleth, Herman von 1600. Udtog af en Rejse til Danmark Aar 1600. I: Nye Samlinger til den danske Historie 1794, bd. 3. Kjøbenhavn. 97-104.

 

 

LINKS

Bornholms Middelaldercenter: www.bornholmsmiddelaldercenter.dk

Guide til Københavns Befæstning: www.kobenhavnshistorie.dk/bog/gtkb/gtkb_bwd.html

Dansk Jødisk Museum: www.jewmus.dk

Det Kongelige Bibliotek: www.kb.dk

Fabricius, Hanne: www.tyra.dk

Fredede bygninger: www.kulturarv.dk/kulturarv/bygninger/fredede_bygninger/index.jsp

Kalkar, O. Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700). Bd. 1-4. København 1881-1907: www.hist.uib.no/kalkar

Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728, ed. O. Nielsen. Kjøbenhavn 1872-1887: www.eremit.dk

Københavns Bymuseum: www.bymuseum.dk

Leonora Christina Ulfeldt: Jammers-Minde. København 1900: www.eremit.dk/ebog/jam/jam1.html

Møntmestergården i Den Gamle By: www.dengamleby.dk/moentmester.htm

Ordbog over det danske sprog – dansk i perioden 1700 – 1950: http://ordnet.dk/ods

Resen 1677. Kobberstikkene fra Peder Hansen Atlas Danicus 1677. Genudgivet med efterskrift af Ib Rønne Kejlbo. København 1974:

   www.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/resen/forside.htm

Rosenborg: www.rosenborgslot.dk

Ruinerne under Christiansborg. Slots- og Ejendomsstyrelsen: www.ses.dk

Selskabet for Københavns Historie: www.kobenhavnshistorie.dk

Tøjhusmuseet: www.thm.dk

 

 

Retur til forrige side

 

Kontakt:  hanne @ tyra.dk

Ophavsret / Copyright:

Fotos & informationer må ikke ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed uden skriftlig tilladelse.

Det gælder bl.a. i forbindelse med undervisning, foredrag, bøger, artikler, andre hjemmesider m.m.

Hvis der bruges materiale i ikke-kommercielt øjemed, skal der altid indsættes en link til denne hjemmeside.

 

”Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt

med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”

 

This site is designed and maintained by Hanne Fabricius © - Please do not copy or download anything whithout my permission.

                         Webmaster & Copyright: Hanne Fabricius 2008-2018