K

 

 


 

Forside 

Foredrag & byvandringer

Bøger

Historier & fotos

Om Hanne Fabricius

Byvandringer: København & Christianshavn

Forlaget Tyra

Brugte bøger til salg

Kalender

Byvandringer: Vesterbro & Frederiksberg

Gader og mennesker bind 1 

Historier fra Vesterbro

Priser  

Kanalrundfart: Det usynlige København

Gader og mennesker bind 2

Industriartikler

Historiequizzen

Foredrag: Vesterbro

Istedgade. Porten til Vesterbro

 

 

Foredrag: København

Publikationer & e-bøger

 

Folkeuniversitetet

Børnebyvandringer

 

 

   

Børnebøger:

Børnesider: Monstre og magi

 

Deal-Byvandringer: Hannes tidsrejser

København. Byen bag voldene

Malerier & tegninger

 

Bremerholm skibsværft og Fanden i Laksegade

Det lystige Vesterbro

Tidsdetektiverne (Historisk-fantasyserie)

 

     
 
       

 

Renæssance og industri

Papir og papirmøller

 

                                                                  Retur til industriartikler

Af Hanne Fabricius ©

 

 Uden det ville der ikke have været en renæssance!

Papirproduktion er nok et af verdens mest slidstærke forretningskoncepter, som stadig fylder vores liv, lige fra børnetegninger over pengesedler til efterretningstjenesternes hemmelige rapporter..

          

Stampemølle til papir

 

Det moderne papir blev opfundet i Kina for omkring 2000 år siden. I 1100-tallet dukkede papir op i Marokko, og herfra blev det introduceret til Europa via maurerne i Spanien. Den ældste papirmølle i Europa blev grundlagt i Italien i 1276, og den er stadig i funktion.


Papiret kom til Danmark i første halvdel af 1300-tallet og tilskrives gejstliges besøg ved lærdomssæder i Tyskland og Frankrig. I 1330´erne nævnes de første bøger på papir i testamenter, ligesom det ældst, kendte papirbrev stammer fra 1359. Papiret afløste lidt efter lidt brugen af pergament, men først i 1500-tallet blev papiret det primære skrivemateriale.


I de første århundreder var hovedparten af det papir, man brugte i Danmark, importeret fra udenlandske papirmøller. Den første danske papirmølle med et tørrehus til papirtørring blev grundlagt i 1576. Det var en stampemølle, der lå ved et lille vandløb i Hvidøre, der mundede ud i Øresund nord for København. En københavnsk borger og boghandler ved navn Baltzer Kraus hjalp kongen med at skaffe to tyske papirmagere til landet, og i 1577 fik han den første forpagtning på papirmøllen. Ligesom de andre danske papirmøller, der opstod rundt om i landet, havde den en relativ kort levetid.


Til fremstillingen af papir brugte man på dette tidspunkt ikke træ men gamle klude, der blev indsamlet i hele landet. Allerede i 1577 klagede papirmageren i Hvidøre dog over mangel på råstof til papirfabrikationen. På grund af for store omkostninger beordrede Frederik II i 1583 papirmøllen lukket og omdannet først til kornmølle og kort efter til hammermølle.


Allerede i 1599 finder man en mølle ved navn ”Papirmøllen”. Det er Strandmøllen, hvis nuværende navn først kendes fra 1633. Måske flyttede papirmageren sine redskaber hertil, da Hvidøre papirmølle blev lukket i 1583. Men fra 1599 havde to skomagere fæste på møllen, hvor de tilberedte deres huder. I 1619 blev den bygget om til valkemølle, og i 1633 fik en indvandret hollænder, John Ettersen, der boede i København, bevilling til at valke klæde på den. Året efter anlagde han tillige en kornmølle ved siden af. Men først i 1643 var papirfabrikationen i gang på Strandmøllen, og John Ettersen fik eneret til anlæg af papirmøller på Sjælland i 20 år. I 1647 overtog han valkemøllen i Rådvad. Kort efter fik han tilladelse af kongen til at indrette flere møller til stampning til papirproduktion. Produktionen syntes åbenbart så lovende, at John Ettersen valgte fuldt ud at koncentrere sig om papirfabrikationen.  

 

I 1673 kom Frederiksdal papirmølle til, i 1793 Ørholm og i 1794 Nymølle. Alle fire papirmøller lå ved Mølleåen, og med dem kom der endelig en vis stabilitet i dansk papirfremstilling.


Allerede i 1585 var der plan om at lave en papirmølle ved Århusgård i Jylland. Man ved dog ikke, om den nogen sinde blev til noget, da lensregnskaberne for Århusgård mangler for den periode. Men i 1635 fik Hans Hansen Skonnings og to andre bevilling til at anlægge en papirmølle ved den tidligere Skambæk, nu Varnabæk, syd for Århus. De fik eneret i 10 år på anlægget og til at købe klude. Konsortiet fik hjælp af lensmanden efter et bud fra Christian IV. Kongen havde erfaret, at der var papirmangel i riget og ingen papirmøller. Møllen var i funktion i perioden 1638-1651.


I 1592 stod Tycho Brahes papirmølle færdig på Hven. Men den nåede næppe at være i drift i mere end 5-8 år, før han i 1597 måtte forlade Danmark. Og i 1602 fik den nye lensmand på Hven ordre til at sløjfe møllen. For at skabe den fornødne vandkraft til vandmøllen blev der bygget et sindrigt system af damme til opsamling af regnvand. I et rør blev vandet ført gennem en dæmning til vandmøllen, der havde noget så sjældent for danske forhold som et overfaldshjul. Foruden stamperne til papirmassen drev møllehjulet også stamper til læder og pergament til bogbind og møllesten til maling af korn. Det hele på samme tid. Grunden til at Tycho Brahe opførte sin egen papirmølle, var at han skulle bruge papir til sine bogudgivelser, og at det tog alt for lang tid, hver gang han bestilte papir i Tyskland.


Papir blev benyttet af kongen, staten, handelsfirmaer, købmænd, privatpersoner og bogtrykkere. Første gang titlen bogbinder forekommer i Danmark er i 1500-tallet, og det var et typisk købstadshåndværk. I 1600-årene blev der ud over bøger også solgt papir fra boghandlerne. I København havde den tyske indvandrer Joachim Moltke fra 1627 og til hans død i 1664 den største boglade i byen. Sammen med bogtrykkeren Melchior Martzau fik han i 1634 privilegium til at udgive aviser på dansk og tysk. På det tidspunkt var aviser mere en slags flyveblade. Aviser blev senere en af de største papirforbrugere, men på dette tidspunkt var oplagene endnu beskedne.

 

Links:

Papirmuseet: www.papirmuseet.dk 

              www.kb.dk/elib/lit/dan/brahe/dansktekst/frame29-da.htm

Runeberg  : www.runeberg.org/bokobibl/1921/0203.html

             www.industripuljen.dk/papirindustri.htm  

             www.papirmuseet.dk/papirhistorie/dansk-papir.htm

Læs også artiklen "Blyant" af prof. Minik Rosing

 

Rekonstruktioner af Tycho Brahes papirmølle på Hven

   

 

 

Ophavsret / Copyright:

Fotos & informationer må ikke ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed uden skriftlig tilladelse.

Det gælder bl.a. i forbindelse med undervisning, foredrag, bøger, artikler, andre hjemmesider m.m.

Hvis der bruges materiale i ikke-kommercielt øjemed, skal der altid indsættes en link til denne hjemmeside.

 

This site is designed and maintained by Hanne Fabricius © - Please do not copy or download anything whithout my permission.

                         Webmaster & Copyright: Hanne Fabricius 2008-2020