Liv, handel og håndværk omkring Tyskemannegade (Strøget)


En vandring i de ”døde dyrs” slagterfodspor gennem middelaldergaderne omkring Tyskemannegade (Strøget)


Vi mødes på Højbro Plads ved Absalon statuen. Herfra går henover Amagertorv, hvor Slagterboderne omtales i 1300-tallet, og op gennem Bjørnebrogade (Købmagergade), der i 1400-tallet fik navn efter slagterne, dvs. kjødmangerne.


Sagterboderne fik plads først ved og senere i Skindergade, på Gråbrødre Torv og til sidst omkring Nikolaj Kirke fra 1840-erne til 1917 hvor de fik tilnavnet "Maven."

 

Vi fortsætter gennem Skindergade, hvor vi smutter ind i en baggård med de smukkeste bindingsværkshuse, og slutter i nærheden af  Gammeltorv.

 

Mødested: Højbro Plads ved Absalon-statuen


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

 

Orlogsværftet på Bremerholm og Fanden er løs i Laksegade.


Indtil omkring 1600 var øen Bremerholm adskilt fra København af det smalle sund Dybet.


Her lå et skibsværft fra senest 1500 til 1856. Det var her, at Kong Hans i 1510 besluttede at samle den danske orlogsflåde, så den kunne  ekviperes herfra. dvs. blive forsynet med proviant og våben.

 

Allerede sidst i 1500-tallet havde skibsværftet bredt sig til bag det nuværende Kongelige Teater og Kunstakademiet, og i 1600-årene kaldes området for Holmen og herefter Gammelholm.

 

På turen finder vi et par af Københavns hemmelige 1500-tals bygninger, der er godt skjult for offentligheden, nemlig resterne af den lange gule reberbane og Sejlhuset

 

Hvis vi skal se reberbanen, skal vi senest begynde kl. 17 ved Nyhavn, idet porten ind til reberbanen lukker dagligt ved 18-tiden og er lukket i weekenderne.


Vi fortsætter gennem Stærekassen og henover Kongens Nytorv, hvor Holmens Kanal oprindelig adskilte byen fra skibsværftet. Vi slutter i Laksegade, hvor Fanden efter sigende var løs i 1826 .......

 

Mødested: Mindeankeret foran Nyhavn.

 

Læs beskrivelsen af Bremerholm skibsværft i min bog: Gader og mennesker bind 2


Byvandringen tager ca. 5-6-kvarter

Børsen, broer, boldhuse og kirkelige ankersmedjer


Vi mødes foran Børsen, hvorfra der blev solgt eksotiske varer i små boder. Børsen var simpelthen 1600-tallets udgave af Fields og Fisketorvet. Og den lå på en lang dæmning med havnekajer til begge sider.

 

Vi går rundt om Børsen og fornemmer det havneliv, som indtil omkring 1900 stadig florerede i kvarteret. Hører om Knippelsbroerne, og om husrækken ”De Syv Søstre” fra ca. 1650, der indtil 1901 lå mellem Børsen og Knippelsbro, hvorefter Tietgen fik revet den ned og i stedet opført sin Privatbank.


I skal høre om Slotsholmsgade, der indtil 1860-erne var en kanal ved navn Børsgraven, og de nu nedrevne renæssancehuse.


Vi fortsætter over til Holmens Kirke, der oprindelig var Bremerholms anden store ankersmedje. Hvis vi har tid og hvis der er åbent, går vi selvfølgelig ind i kirken og hilser på Tordenskjold og Niels Juhl, der ligger inde i det lange gravkapel.


Mødested: Børsen på Børsrampen


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter