Byvandringer

på Vesterbro og Frederiksberg

Alle Vesterbrobyvandringer begynder med en kort introduktion til Vesterbros historie


Bookes her:

hanne@tyra.dk

 

Alle byvandringer varer

5-6 kvarter.

 

Ønsker I et drikkestop

tager turen 2 timer.


Priser for byvandringer finder du her

Priser

 

Alle byvandringerne kan mixes, og der kan laves nye mødesteder. Men hvis en byvandring skal nytænkes, kan den normale pris ikke holdes.

 

Check om datoen er ledig i min

Kalender

 

Byvandringer

Istedgade overgi´r sig aldrig!


Vi mødes ved siden af Metroen i Reventlowsgade, hvorfra vi går bag om Halmtorvet og hen i Istedgade, hvor I skal se husene med de store herskabslejligheder, der endte som artistpensionater og -hoteller.


På Maria Kirkeplads skal I høre om stegekælderen med de berømte yverfrikadeller og se huset, hvor prostitutionen slog sig ned for første gang i Istedgade i 1906.

 

Vi fortsætter hen til Abel Cathrines Gade, hvor jeg fortæller om Den stinkende Rosenå og Christian den 4.s gamle fæstningsanlæg Retrenchementet.


Ved Viktoriagade skal I høre Folkeopstanden i 1944, hvorfra udtrykket "Istedgade overgi´r sig aldrig" stammer fra og Dan Turell, som boede i Istedgade i en meget kort periode.

 

Turen slutter i den berygtede Knudsgade (Eskildsgade), hvor bydelens lette damer huserede, indtil de i 1906 flyttede om i Istedgade og blev her!

 

Mødested: Reventlowsgade ved siden af Metroen


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det Lystige Vesterbro:

Fra Valkyrien til Den sorte Ørn & Lille Fortun


Vi mødes på hjørnet af Vesterbrogade Helgolandsgade, hvor I får historien om slagterne og Trommesalen.


Herefter skal vi ind i en baggård hvor I skal se den bygning, der i 1876 blev opført som den berygtede dansesalon Valkyrien. Valkyrien endte sine vilde og glade dage som Maria Bedesal, og senere som alkoholfri restaurant under navnet Valhal.

 

I baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy) ser vi den gamle bygning, der i 1861 blev opført som ølhallen Thors Hal. I 1871 blev den ombygget til dansesalonen Figaro og senere blev varieteen Valencia. Måske møder vi "den grønne dame," som stadig går hvileløs omkring .......

 

Længere ned af Vesterbrogade skal vi ind i en ny baggård, der ligger omtrent, hvor Vesterbros Morskabsteater lå indtil 1845. På Morskabsteatret optrådte mange cirkusfamilier bl.a. den italienske familien Cassorti, der medbragte Pjerrot og hele pantomimen til Danmark, og hvorfra Brødrene Prices familie også stammer.

 

Turen afsluttes i det gamle Ørneapoteks gård med havehuset i bindingsværk og laboratoriet, som i dag er ombygget til værtshuset Lidkøb.

 

Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af Helgolandsgade


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Pest, papegøjer og lopper i Istedgade


Vi mødes på hjørnet af Istedgade og Skydebanegade. Herfra går vi over i  Skydebanehaven, hvor de kongelige skydebrødre skød efter papegøjen og allerede i middelalderen blev ophavsmænd til udtrykket: at have skudt papegøjen.

 

Vi fortsætter ud på Otto Krabbes Plads. Her skal I høre historier om Vesterbroforbryderne Røde Kai og Harry Guldarm.


Vi springer hen i Dannebrogsgade, hvor Istedgades gamle biograf "Loppen" lå indtil omkring 1940. Herfra kan vi se Istedgade 63, hvor det legendariske værtshus Café Jernstangen lå. På husets anden sal voksede  revyskuespillerinden Liva Weel op fra ca. år 1900.

 

Langs med Istedgade når vi Saxogade, hvor Saxogadebanditterne huserede frem til 1970´erne. Og hvor nytårsløjerne år 1900 gjorde, at hele Vesterbro i en hel uge stank af noget unævneligt sort, klistret og meget ulækkert.

 

Turen slutter på hjørnet af Valdemarsgade og Istedgade, hvor I skal høre om pesthuset, der endte som dansesalon, og om opfinderen Ellehammer, som lavede flyvemaskiner, motorcykler, biler m.m. i sit mekaniske værksted i en baggård i Istedgade.

 

Mødested: Hjørnet af Istedgade og Skydebanegade.


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det Lystige Vesterbro:

Fra Thors Ølhal til Den lille Fortun


(Denne tur minder om "Det Lystige Vesterbro til Den sorte Ørn." Men mødestedet er anderledes)

 

Vi mødes på Vesterbros Torv, hvor I skal høre om reberbaner og slagtere.


Herfra krydser vi Vesterbrogade og skal ind i  baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy). Her er ølhallen Thors Hal fra 1861 bevaret og endda nyistandsat, så man kan se dens originale smukke facace. I 1871 blev ølhallen ombygget til dansesalonen Figaro og senere blev den til varieteen Valencia.

 

Fra Hotel Savoy skal vi ind i endnu baggård på Vesterbrogade og se det gamle Wegeners privatbibliotek. Det bliver et kort besøg, da private baggårde efterhånden kan være vanskelige at besøge pga., at de nye beboere  på Vesterbro ønsker en lukket bydel.

 

Hvis det bliver for besværligt, fortsætter vi hurtigt over i en ny, men åben baggård, hvor I skal høre om Vesterbros Morskabsteater indtil 1845. Her den italienske familien Cassorti, der medbragte Pjerrot og hele pantomimen til Danmark, og her stammer Brødrene Prices familie.

 

Turen afsluttes i den gamle apotekergård, som har en værtshustavle fra gæstgiveriet "Den lille Fortun."

 

Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Foto & copyright Peder Bundgaard

Det muntre & mørke Vesterbro:

En blanding af Vesterbros & Istedgades historie


Efter en kort introduktion til Vesterbros historie og de første Vesterbroere, der var slagtere, rebslagere, møllere og værtshusholdere, går vi over i:

 

Baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy), hvor vi ser den gamle bygning, der i 1861 blev opført som ølhallen Thors Hal og ombygget i 1871 til dansesalonen Figaro og senere blev varieteen Valencia.

 

Herefter skal vi ind i en anden baggård på Vesterbrogade og se den fine bygning, der i 1876 blev opført som den berygtede dansesalon Valkyrien oven på det nedrevne og endnu mere berygtede Peders Haab.

 

Vi drejer ned af Helgolandsgade til Istedgade og fortsætter med Istedgades historie med artister, yverfrikadeller, Dan Turell og Folkestrejken i 1944.


Vi slutter oven på den Stinkende Rosenå på hjørnet af Istedgade og Abel Cathrines Gade.


Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Hvem skød papegøjen?


Vi mødes på Vesterbros Torv, hvor I skal høre om panserbasserne på den gamle Svendsgades politistation. Fra Torvet går vi gennem Københavns nok korteste gade ned i Skydebanehaven, hvor I skal høre om de kongelige skydebrødre, der skød papegøjen.

 

Vi fortsætter ud til Matthæusgade, hvor vi stopper ud for Westend og hører om de berygtede korridorejendommeog de frække damer, som aldrig endte i Westend.


Herfra går vi hen til hjørnet af Valdemarsgade med den imponerende Matthæuskirke, de gamle villaer og stiftelser. Gaden var oprindelig en markvej, der fra 1664 førte fra pestkirkegården og ned til Pesthuset på Vester Fælled.  Her blev vesterbroerne begravet sammen med de døde fra Pesthuset. (Og de ligger her stadig.)

 

Vi slutter på hjørnet af Matthæusgade og Enghavevej, hvor vi kan se hen til det sted, hvor Københavns Kommune med Socialdemokraterne i spidsen i 2018 rev de sidste Slagtergårde ned inklusiv Storm P.s barndomshjem for at opføre nogle vanvittig dyre luksusboliger.

 

Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Galger og gæstgiverier


I skal høre om de gæstgiverierne med hestenavne, hvor af det første kendes tilbage til 1619, da borgmester Mikkel Vibe fik tilladelse til at drive krohold og lave en skydebane på Vesterbro. "Mikkel Vibes Kro" skiftede senere navn til "Grønne Hest."

 

Vi går forbi det Kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab bygning fra 1787. Vi når  frem til gaden Westend, hvis indgang er en stor port ud til Vesterbrogade. Vi smutter gennem porten og ind i gaden, der oprindelig blev opført til byens offentlige fruentimmere efter et parisisk prostitutionsmønster med små, lette balkoner til de frække damer.

 

Vi fortsætter ud ad Vesterbrogade, hvor I på stoppene blandt andet skal se matriklen, hvor digteren Adam Oehlenschlægers fødested lå indtil 1865, og høre om gæstgiverierne med hestenavnene og tobaksplantagerne "Friheden" og "Håbet."

 

Turen slutter på hjørnet af Amerikavej og Vesterbrogade, hvor I skal høre om den sidste galge på Vesterbro, og hvor Struense og Brandt lå på hjul og stejle efter henrettelsen på Øster Fælled i 1772. Herfra kan vi se over til gæstgiveriet Sorte Hest, der i 1980´erne blev reddet fra nedrivning i 11. time.

 

Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Jernporten, Det borende X og Sorte Hest


Vi mødes foran Søndermarken, hvor Jernporten står. Indtil 1862 stod porten foran Frederiksberg Allé, som var en privat kongevej. Den førte op til den kongelige gård "Prinsessernes Gård, der lå med indgang fra Frederiksberg Runddel.

 

Vi går hen ad Pile Allé og ned ad Kammasvej, som er det sidste levn af Christian den 4.s landevej fra 1620. Herfra når vi Rahbeks Allé foran Bakkehuset, der i guldalderen var "salon" for tidens kunstnere.


Bygningen var landevejskro fra 600-tallet til 1776, hvor den nye landevej til Roskilde blev anlagt og da ikke længere gik forbi Bakkehuset. Herefter blev den gamle kro sommerresidens for den nybyggede Slotskro på den nye Vesterbrogade.

 

Vi fortsætter ned ad Rahbeks Allé, hvor I skal se nogle fantastiske huse og høre om pengeskabstyven Det borende X, der i 1931 netop blev fanget netop på Rahbeks Allé

 

På Vesterbrogade passerer vi gæstgiveriet Sorte Hest, der i 1980´erne blev reddet fra nedrivning i 11. time, og Amerikavej, hvor den murede galge stod frem til 1770´erne,. Galgen blev hvorefter flyttet ud på Slagtervænget på Østerbro.

 

Turen slutter omkring Amerikavej mellem skrigene fra de stakler, som endte deres dage på det uhyggelige skafot.

 

Mødested: Jernporten på hjørnet af Søndermarken ved Pileallé og Roskildevej


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Fra Halmtorv mod Halmtorvet


Vi mødes på Rådhuspladsen, der fra 1700-årene og frem til indvielsen af det nuværende sjette rådhus i 1905 var byens gamle Halmtorv. Foran det nuværende rådhus stod den sidste Vesterport helt frem til 1857.

 

Vi runder Axeltorv, hvor I skal høre om de tre hovedbanegårde og om fæstningsterrænet, der endte som forlystelsesområde med bl.a. det nu nedrevne National-Scala og Tivoli med sangerindepavillonerne Kisten og Slukefter.

 

Langs Vesterbrogade stopper vi ved slagternes gamle kvægtorv, der blev kaldt for Trommesalen.


Længere henne skal vi ind i en baggård på Vesterbrogade og se den fine bygning, der i 1876 blev opført som den berygtede dansesalon Valkyrien, der endte som kirkesal.

 

Vi drejer ned af Viktoriagade og når frem til hjertet på hjørnet af Abel Cathrines Gade, hvor vi slutter turen. Her skal I høre om Christian den 4.´s ydre fæstningslinje fra 1620´erne, der hed Retrenchementet og om det gruefulde mord i forlystelseshaven Egypti Land.

 

Mødested: Rådhuspladsen foran Rådhuset


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Fra Jernporten til Enghaveparken


Vi mødes på hjørnet af Roskildevej og Pile Allé, hvor Jernporten vogter indgangen til Søndermarken. Frem til 1862 stod Jernporten foran Frederiksberg Allé, som oprindelig var en kongelig adgangsvej til Prinsesserne Gård bag Frederiksberg Runddel.


Herfra går vi ned til Rahbeks Allé foran Bakkehuset, der i guldalderen var "salon" for tidens kunstnere. Fra 1600-tallet var huset i en ældre form en gammel landevejskro frem til 1776. Herefter blev den sommerresidens for den nybyggede Slotskro på den nye Vesterbrogade, fordi landevejen ikke længere gik forbi Bakkehuset.

 

Vi fortsætter ned ad Rahbeks Allé, hvor I skal se nogle fantastiske huse og høre om pengeskabstyven Det borende X, der i 1931 netop blev fanget på Rahbeks Allé

 

Vi drejer ned af Den gamle Malkevej, der i dag hedder Vester Fælledvej, hvor vi passerer Humleby. Sidst i 1800-tallet boede skarpretter Sejstrup i en villa på Vester Fælledvej 82. Så I skal selvfølgelig høre lidt om ham, og om hvorfor han sagde sit skarpretterjob op i 1890´erne.

 

Vi smutter ind i Enghave Parken, der oprindelig var kolonihaver, og forbi scenen, hvor der var asfaltballer i 1950-60´erne.

 

Mødested: Indgangen til Søndermarken på hjørnet af Roskildevej og Pile Allé


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter


Det lystige Vesterbro:

Slagtere & værtshuse


I 1577 fik de københavnske slagtere forbud mod at slagte deres dyr indenfor Københavns volde, og slagtningen blev sendt uden for Vesterport.


I 1581 blev der opført et muret slagtehus og 14 murede slagterboder, og i 1671 blev kvægtorvet Trommesalen anlagt sammen med en accisebod mellem nuværende Gammel Kongevej og Vesterbrogade.

 

I kølvandet på slagterne fulgte en masse erhverv, som kunne bruge "de døde" dyr. Og for at slagterne kunne skylle det hele ned, slog værtshusejerne sig også ned i bydelen.

 

Vi skal en tur forbi Den Brune Kødby, der i 1879 afløste Trommesalen som kvægtorv, og gå langs med den gamle strandlinje frem til Den Hvide Kødby, der ligger oven på det nedlagte Vester Gasværk.

 

Turen slutter ud for Gasværksvej.

 

Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af Helgolandsgade


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarterDet var på Frederiksberg:
Landsteder, forlystelser og en sørgelig kærlighedshistorie


Vi mødes på hjørnet af Frederiksberg Allé og Madvigs Allé overfor metroen, hvor I skal høre lidt om Frederiksbergs ældste historie med landsbyerne Solbjerg og Hollænderbyen.

Herefter går vi ned ad Madvigs Allé, hvor blandt andet landstedet Sans Souci lå, og hvor der i 1800-tallet skete en ulykkelig kærlighedshistorie, der kan måle sig med Elvira Madigan og Sixten Sparres affære.

Turen fortsætter tilbage mod Frederiksberg Allé, mens I hører om landstederne, forlystelserne (og her var mange) og Georg Carstensens Tivoli Alhambra, der kun eksisterede i 12 år.

Vi slutter på Sankt Thomas Plads, som er opkaldt efter landstedet Sankt Thomas. Her får i historierne om forlystelserne, ølhallerne, sangerindepavillionerne og Drachmans muse Edith.

Mødested: Hjørnet af Frederiksberg Allé og Madvigs Allé (tæt ved Metroen)


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter


Kontakt:

Hanne Fabricius


hanne@tyra.dk Følg TYRA

Copyright © All Rights Reserved