Tre byvandringer i og omkring Istedgade

Istedgade overgi´r sig aldrig!

Yverfrikadeller og offentlige fruentimmere


Vi mødes inde i den grønne græsplet på Halmtorvet ud for Helgolandsgade tæt ved Metroenelevatoren, hvor vi står i den gamle strandlinje indtil ca. midten af 1800-tallet.


Vi fortsætter gennem Helgolandsgade til Istedgade, hvor I skal se husene med de store herskabslejligheder, der endte som artistpensionater og -hoteller, og høre historier om artistkvarteret omkring 1900.


På Maria Kirkeplads skal I høre om stegekælderen med de berømte yverfrikadeller og se huset, hvor prostitutionen i 1906 med de offentlige fruentimmere slog sig ned i Istedgade

 

Vi fortsætter hen til Abel Cathrines Gade, hvor jeg fortæller om Den stinkende Rosenå og Christian den 4.s gamle fæstningsanlæg Retrenchementet.


Ved Viktoriagade skal I høre Folkeopstanden i 1944, hvorfra udtrykket "Istedgade overgi´r sig aldrig" stammer fra, og om Dan Turell, som boede i Istedgade i en meget kort periode.

 

Turen slutter ved den berygtede Knudsgade (Eskildsgade), hvor bydelens offentlige fruentimmere huserede, indtil de i 1906 flyttede om i Istedgade og blev her! Og hvor udtrykket "missionærstillingen" måske opstod.


Mødested: Halmtorvet ved Helgolandsgade: Den grønne græsplet på midten.


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Pest, papegøjer og lopper i Istedgade


Pga. renovering af skydebanemuren i resten af 2023 kan byvandringen ikke laves helt som normalt.


Vi mødes på hjørnet af Istedgade og Skydebanegade og hører om Skydebanegade, som oprindelig var en privat gade med egen opsynsmand.


.Herfra går vi over i  Skydebanehaven, hvor de kongelige skydebrødre skød efter papegøjen og allerede i middelalderen blev ophavsmænd til "det heldige udtryk": at have skudt papegøjen.

 

Vi fortsætter ud på Otto Krabbes Plads. Her skal I høre historier om Vesterbroforbryderne Røde Kai og Harry Guldarm og de barske panserbasser, som helt alene kunne styre et helt værtshusslagsmål.


Vi springer hen i Dannebrogsgade 38, hvor Istedgades gamle biograf "Loppen" lå frem til ca. 1939.Da den lukkede blev der først restauration og til sidst en dansesalon ved navn Charmaine.


Biografen blev i 1943 afløst af Casino biografen i Istedgade, der lå ved siden af dansesalonen Tunesia.


Vi kikker over på  Istedgade 63, hvor det legendariske værtshus Café Jernstangen lå, indtil det skiftede til rørfri vinbar. På anden sal over Jernstangen voksede  revyskuespillerinden Liva Weel op fra år 1900.

 

Langs med Istedgade når vi Saxogade, hvor Saxogadebanditterne huserede frem til 1970´erne. Og hvor nytårsløjerne år 1900 gjorde, at hele Vesterbro i en hel uge stank af noget unævneligt sort, klistret og meget ulækkert.

 

Turen slutter på hjørnet af Valdemarsgade og Istedgade, hvor I skal høre om pesthuset, der endte som en munter dansesalon med cirkus i haven.

 

Mødested: Hjørnet af Istedgade og Skydebanegade.


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Værtshuse, flyvemaskiner & kirker i Istedgade


Vi mødes på hjørnet af Istedgade og Saxogade, hvor I skal høre om slum, saneringer, den Sorte Børs og værtshuse.


I skal høre om en speciel type værtshushold, som opstod i sidste halvdel af 1800-tallet sammen med bebyggelsen af brokvartererne.


Og i får nogle gode historier om de gamle værtshuse som Blomsten, Psykopaten, Den lille Café, Isted kro m.fl. Nogle eksisterer stadig, mens andre forsvandt.


Vi kikker ind i den baggård, hvor Ellerhammer opfandt sin flyvemaskine og forestiller os, hvordan han trak den ned gennem Istedgade.


Vi slutter på Enghave Plads ved den smukke historicistiske Kristkirke med det høje klokketårn = kampanile, der er inspireret af italienske middelalderkirker og deres fritstående klokketårne.


Er kirken åbent, går vi ind og ser den romanske døbefont, der oprindelig stod i Virring Kirke i Jylland. Kirken er en af tre landsbykirker i Danmark, som blev opført fra ca. 1070.


Mødested: Hjørnet af Istedgade og Saxogade.


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Seks  byvandringer på Vesterbro og Frederiksberg

Farverige artister og den stinkende Rosenå


Et mix af Vesterbros og Istedgades historie.


Vi mødes på Vesterbros Torv ved kirketrappen, hvor I lige får en kort intro til Vesterbros historie.


Herefter går vi over i baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy), hvor vi ser den gamle bygning, der i 1861 blev opført som ølhallen Thors Hal af brygger Heymann fra Svanholm Bryggeriet. Ølhallen var ingen succes, og i 871 blev den ombygget til dansesalonen Figaro, og så kom succeen.


Bygningen endte som varieteen Valencia, hvor en kvindelig artist mistede livet i 1931. Historien fortæller, at hun aldrig har forladt den gamle variete ......... Hvis vi er heldige møder vi hende måske som den Grønne Dame.

 

Vi fortsætter ned ad Viktoriagade til "hjertet", hvor I skal høre om og måske lugte den Stinkende Rosenå. Vi stopper ved Abel Cathrine Stiftelsen, hvor I får historien om Leonora Christina og Abel Cathrine.


Vi slutter i Istedgade tæt ved Maria Kirken, hvor I skal I høre om bydelens artister, gøglere og om de berømte yverfrikadeller.


Mødested: Vesterbros Torv foran kirketrappen.


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro til Den sorte Ørn: -Valkyrien, Thors Ølhalle og den Grønne Dame.


Vi mødes på hjørnet af Vesterbrogade Helgolandsgade, hvor I får historien om slagterne og Trommesalen.


Herefter skal vi ind i en baggård hvor I skal se den bygning, der i 1876 blev opført som den berygtede dansesalon Valkyrien. Valkyrien endte sine vilde og glade dage som Maria Bedesal, og senere som alkoholfri restaurant under navnet Valhal. Her får I også historien om de offentlige fruentimmere og Rosamin på hotel Duval.

 

I baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy) ser vi den gamle bygning, der i 1861 blev opført som ølhallen Thors Hal. I 1871 blev den ombygget til dansesalonen Figaro og senere blev varieteen Valencia. Måske møder vi spøgelset af "den grønne dame," som stadig går hvileløs omkring .......

 

Længere ned af Vesterbrogade skal vi ind i en ny baggård, der ligger omtrent, hvor Vesterbros Morskabsteater lå indtil 1845.

På Morskabsteatret optrådte mange cirkusfamilier bl.a. den italienske familien Cassorti, der medbragte Pjerrot og hele pantomimen til Danmark, og hvorfra Brødrene Prices familie også stammer.

 

Turen afsluttes i det gamle Ørneapoteks gård med havehuset i bindingsværk og laboratoriet, som i dag er ombygget til værtshuset Lidkøb.

 

Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af Helgolandsgade


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Slagtere, bødler og galger på Vesterbro


Vi mødes inde for porten i Enghave Parken på Enghavevej, hvor I skal høre om kolonihaverne, som i 1927 blev nedlagt for at give plads til Enghave Parken  med bl.a. Arne Jacobsens bygninger.


Vi fortsætter over til VEGA og hører om, hvordan området så ud før Wilhelm Lauritzens ikoniske bygning blv opført i 1956. Her lå bl.a. den gamle villa, hvor Fynsmaleren Peter Hansen boede mellem 1905-11, mens han malede sine berømte Vesterbrobilleder.


Bag VEGA stod også den statelige Amerikamølle fra 1814-1882, og i samme område lå retterstedet fra 1622 til 1779, hvor Struense og Brandt lå på hjul og stejle efter henrettelsen på Øster Fælled i 1772.


Inden vi smutter videre skal I høre om skarpretter Sejstrup, der boede på Vester Fælledvej, og hvis hus endte som forlystelsessted.


Vi fortsætter over til Tove Ditlevsens Plads, hvor I får historien om de sidste slagtergårde på Vesterbro, hvor en af dem var Storm P.s barndomshjem. Desværre rev Københavns Kommune dem ned, fordi de hellere ville opføre noget grimt og dyrt nybyggeri uden bopælspligt.


Turen slutter i Valdemarsgade, der oprindelig var markvejen ned til Pesthuset ved Kalvebod Strand. Her skal I se Matthæuskirken, som ligger på en del af den store grund, som sidst i 1800-tallet var en tobaksplantage og fabrik ved navn "Friheden".

 

Mødested: Enghave Parken lige indenfor porten på Enghavevej.


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Hvem skød papegøjen?


Vi mødes på Vesterbros Torv, hvor I skal høre om panserbasserne på den gamle Svendsgades politistation.


Fra Torvet går vi gennem Københavns nok korteste gade ned i Skydebanehaven, hvor I skal høre om de kongelige skydebrødre, der skød papegøjen.

 

Vi fortsætter gennem Matthæusgade, hvor vi bl.a. stopper ud for Westend og hører om gaden, der alligevel ikke endte som parisisk prostitutionsgade.


I skal høre om om de berygtede korridorejendomme, og om den lange, trange Oehlenschlægersgade.


Herfra går vi hen til hjørnet af Valdemarsgade med den imponerende Matthæuskirke, og de gamle villaer og stiftelser.


Gaden var oprindelig en markvej, der fra 1665 førte fra pestkirkegården og ned til Pesthuset på Vester Fælled. Her blev vesterbroerne begravet sammen med de døde fra Pesthuset. Og her ligger mange af dem stadig.

 

Turen slutter i Valdemarsgade.


Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Slagternes Vesterbro


I 1577 fik de københavnske slagtere forbud mod at slagte deres dyr indenfor Københavns volde, og slagtningen blev sendt uden for Vesterport.


I 1581 blev der opført et muret slagtehus og 14 murede slagterboder, og i 1671 blev kvægtorvet Trommesalen anlagt sammen med en accisebod mellem nuværende Gammel Kongevej og Vesterbrogade.

 

Vi mødes overfor Trommesalen, som i dag blot er et gadenavn. Herfra går vi gennem Helgolandsgade og se de smukke historicistiske bygninger.


På Halmtorvet går vi forbi Den Brune Kødby, der i 1879 afløste Trommesalen som kvægtorv på et nyopfyldt område i Kalvebod Strand. 


Vi fortsætter langs med den gamle strandlinje og forbi Den Hvide Kødby, der ligger oven på det nedlagte Vester Gasværk.

 

Turen slutter ved Gasværksvej overfor den smukke Skomagerstiftelse fra 1858.

 

Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af Helgolandsgade


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det var på Frederiksberg:
Landsteder, forlystelser og en sørgelig kærlighedshistorie


Vi mødes på hjørnet af Frederiksberg Allé og Madvigs Allé overfor metroen, hvor I skal høre lidt om Frederiksbergs ældste historie med landsbyerne Solbjerg og Hollænderbyen.

Herefter går vi ned ad Madvigs Allé, hvor blandt andet landstedet Sans Souci lå, og hvor der i 1800-tallet skete en ulykkelig kærlighedshistorie, der kan måle sig med Elvira Madigan og Sixten Sparres affære.

Turen fortsætter tilbage mod Frederiksberg Allé, mens I hører om landstederne, forlystelserne (og her var mange) og Georg Carstensens Tivoli Alhambra, der kun eksisterede i 12 år.

Vi slutter på Sankt Thomas Plads, som er opkaldt efter landstedet Sankt Thomas. Her får i historierne om forlystelserne, ølhallerne, sangerindepavillionerne og Drachmans muse Edith.

Mødested: Hjørnet af Frederiksberg Allé og Madvigs Allé (tæt ved Metroen)


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter