Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København

- Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København

 Bind 2

Af

Hanne Fabricius

2007 / 2018 (e-pub)


Læs mere: www.forlagettyra.dk


ALLE bøger kan købes i boghandlen, i internetboghandlen og som e-bøger.


De kan lånes på bibliotekerne også som e-bøger.

Børnebøgerne kan høres som lydbøger på Mofibo/Storytel indlæst af Torben Sekow.

Udkom på forlaget Aschehoug 2007. Genudgivet som e-bog i 2017 på Forlaget TYRA 

 

Bogen er udsolgt fra forlaget, men den kan købes som e-bog hos bl.a. Saxo, William Dam.

 

Kan også læses hos Storytel og på e-reolen.

 

 

 

Bogfakta

Forlaget TYRA, 2018
204 sider
ISBN 978-87-997744-4-9 (e-bog)

Udgivelsesdato: 15. januar 2018

 

1. udgave udkom på forlaget Aschehoug i 2007.

Format: 25,2 × 19,8 cm, indbundet

 

Køb mine e-bøger her: https://tyra.ebog.dk/

 

Anmeldelser

Historie Oline:

www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/gader_mennesker_2.htm

 

 

Lektørudtalelse

af lektør: Hans Michelsen, Dansk BiblioteksCenter

 

Anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig til læsere med særlig interesse for renæssancens København, men kan også læses som en bog om livet. Den omhandler Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København.


Beskrivelse
Bogen skildrer de kvarterer, der har med Københavns maritime liv at gøre, fx Nyboder, der opstod i 1630'erne, da den nye Østervold blev anlagt og orlogsværftet på Bremerholm. Middelalderbyens historie beskrives især før de store brande i 1728 og 1795, og der illustreres rigt med gengivelser af akvareller, stik, opmålingstegninger, gamle og nye fotos, og dér, hvor det letter forståelsen, gengives fotos fra middelaldercentret på Bornholm, bl.a. med rekonstruktioner af middelalderhuse. Undervejs fortælles små interessante historier om de mennesker, der levede i husene. Hvert afsnit indledes med et udsnit af Resens smukke, men ikke helt pålidelige, kort fra 1674, og hvis man mister overblikket kan det vedføjede bykort bagest i bogen hjælpe læseren på rette vej. Fabricius er arkæolog og forfatter.


Sammenligning
Bogen supplerer desuden den righoldige københavnerlitteratur.


Samlet konklusion
I denne rigt illustrerede og fint gennemresearchede bog fortælles om renæssancens københavnske kvarterer og gader. Det er en flot tilrettelagt bog med en opdeling i kvarterer, der gør det muligt at benytte den som forberedelse til egne byvandringer eller blot til lystlæsning med tilhørende gåtur i lænestolen.


Bogen fortæller om Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København (kvarteret nord for Kongens Nytorv) før de store brande i 1728 og 1795 - områder, som alle har forbindelse til byens maritime liv.

 

Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630´erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. I andre afsnit beskrives orlogsværftet på Bremerholm fra omkring 1500, Absalons Borg og Københavns Slot samt Christian 4.s imponerende Tøjhushavn på Slotsholmen.

 

Ligesom bind 1 bygger nærværende bind på en grundig research af de skriftlige og arkæologiske kilder til Københavns historie og er alene min tolkning af disse. En kort beskrivelse af kildetyperne kan læses i bind 1.s indledning. Bogen er bygget op som en collage, hvor de skriftlige og arkæologiske kilder suppleres med datidens beretninger.

 

Bogen er inddelt i tre kvarterer, og da tanken er, at man skal kunne læse hvert kvarter som en selvstændig enhed, kan der visse steder forekomme gentagelser og overlapninger. Kvartererne er følgende: Slotsholmen, Bremerholm og området udenfor Østervold, dvs. Ny-København.

 

De geografiske inddelinger er mine egne, og de har alle det til fælles, at de ligger uden for den gamle middelaldervold, men inden for Christian 4.s ydre fæstningslinjer og vender mindst en side ud mod havnefronten. I et selvstændigt kapitel beskrives havnen omkring de tre områder.

 

Bogen er krydret med tekst- og faktabokse samt nye og gamle fotos, stik, malerier, kort og helt nykonstruerede tegninger af Absalons Borg og Københavns Slot udført på grundlag af 1707-opmålingen og de arkæologiske udgravninger.

 

Det skal pointeres, at det ikke er en akademisk publikation, men en populærvidenskabelig bog, og derfor findes der ikke et noteapparat i bogen. I stedet har jeg søgt at skrive kilderne ind i teksten, da jeg mener, at ikke-akademiske publikationer også har krav på et ordentligt forstudium. Det privilegium skal de akademiske publikationer og læsere af disse ikke have eneret på.

 

Skulle man som læser være interesseret i at undersøge kilderne, kan man finde mange af de skriftlige kilder på hjemmesiden www.eremit.dk under årstallet i Københavns Diplomatarium.

 

Desuden kan de arkæologiske kilder blandt andet kan findes i Københavns Museums arkæologiske arkiv. Bagerst i bogen findes en fyldig litteraturliste og links til relevante hjemmesider.

 

I bind 1 var der masser af beskrivelser af de mennesker, som boede i datidens København. I dette bind fylder de ikke så meget. Det skyldes simpelthen de områder, som bogen beskriver. For her er det det  maritime og kronens besiddelser, som er det herskende. Hvor gerne jeg end har villet det, så kan jeg ikke få datidens mennesker til at dukke op ud af det blå.

 

Aschehoug Forlag. Forlagsredaktion: Per Kølle og Stig Nielsen 2007

Omslag og grafisk tilrettelægning: Lykke Ingeborg Mitchell, IC Design.

Kontakt: Lykke@ic-design.dk

 

Foredrag & byvandringerne med relation til bogen

Se under min Kalender


Eller book dem under:

Foredrag: København

og

Byvandringer: København

 

Kontakt:

Hanne Fabricius


hanne@tyra.dk Følg TYRA

Copyright © All Rights Reserved