Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København - Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København.

 

Udkom på forlaget Aschehoug 2007.

Genudgivet som e-bog i 2017 på Forlaget TYRA 

 

Bogen er udsolgt fra forlaget, men den kan købes som e-bog hos bl.a. Saxo, William Dam.


Læses hos Mofibo/Storytel og på e-reolen.

 


Bogfakta

Forlaget TYRA, 2018
204 sider
Format: 25,2 × 19,8 cm, indbundet

ISBN 978-87-997744-4-9 (e-bog)

Udgivelsesdato: 15. januar 2018

1. udgave udkom på forlaget Aschehoug i 2007.

 

Køb mine e-bøger her:

https://tyra.ebog.dk/

og hos SAXO


Beskrivelse af bogen:


Bogen fortæller om Slotsholmen, Bremerholm og Ny-København (kvarteret nord for Kongens Nytorv) før de store brande i 1728 og 1795 - områder, som alle har forbindelse til byens maritime liv.

 

Det skildres, hvad der skete uden for byens Østervold tilbage fra 1400-årene, hvor Nyboder i 1630´erne opstod i ly af byggeriet af den nye Østervold. I andre afsnit beskrives orlogsværftet på Bremerholm fra omkring 1500, Absalons Borg og Københavns Slot samt Christian 4.s imponerende Tøjhushavn på Slotsholmen.

 

Ligesom bind 1 bygger nærværende bind på en grundig research af de skriftlige og arkæologiske kilder til Københavns historie og er alene min tolkning af disse. En kort beskrivelse af kildetyperne kan læses i bind 1.s indledning. Bogen er bygget op som en collage, hvor de skriftlige og arkæologiske kilder suppleres med datidens beretninger.

 

Bogen er inddelt i tre kvarterer, og da tanken er, at man skal kunne læse hvert kvarter som en selvstændig enhed, kan der visse steder forekomme gentagelser og overlapninger. Kvartererne er følgende: Slotsholmen, Bremerholm og området udenfor Østervold, dvs. Ny-København.

 

De geografiske inddelinger er mine egne, og de har alle det til fælles, at de ligger uden for den gamle middelaldervold, men inden for Christian 4.s ydre fæstningslinjer og vender mindst en side ud mod havnefronten. I et selvstændigt kapitel beskrives havnen omkring de tre områder.

 

Bogen er krydret med tekst- og faktabokse samt nye og gamle fotos, stik, malerier, kort og helt nykonstruerede tegninger af Absalons Borg og Københavns Slot udført på grundlag af 1707-opmålingen og de arkæologiske udgravninger.

 

Det skal pointeres, at det ikke er en akademisk publikation, men en populærvidenskabelig bog, og derfor findes der ikke et noteapparat i bogen. I stedet har jeg søgt at skrive kilderne ind i teksten, da jeg mener, at ikke-akademiske publikationer også har krav på et ordentligt forstudium. Det privilegium skal de akademiske publikationer og læsere af disse ikke have eneret på.

 

Skulle man som læser være interesseret i at undersøge kilderne, kan man finde mange af de skriftlige kilder på hjemmesiden www.eremit.dk under årstallet i Københavns Diplomatarium.

 

Desuden kan de arkæologiske kilder blandt andet kan findes i Københavns Museums arkæologiske arkiv. Bagerst i bogen findes en fyldig litteraturliste og links til relevante hjemmesider.

 

I bind 1 var der masser af beskrivelser af de mennesker, som boede i datidens København. I dette bind fylder de ikke så meget. Det skyldes simpelthen de områder, som bogen beskriver. For her er det det  maritime og kronens besiddelser, som er det herskende. Hvor gerne jeg end har villet det, så kan jeg ikke få datidens mennesker til at dukke op ud af det blå.

 

Aschehoug Forlag. Forlagsredaktion: Per Kølle og Stig Nielsen 2007

Omslag og grafisk tilrettelægning: Lykke Ingeborg Mitchell, IC Design.

Kontakt: Lykke@ic-design.dk

 

Foredrag & byvandringerne med relation til bogen

Se under min Kalender


Eller book dem under:

Foredrag: København

og

Byvandringer: København